Velkommen til Vorbasse Sportsfiskerforening.

Vi har lejet et dejligt å-stykke ved Ansager å (Donslund), hvortil vi sælger årskort og dagskort. Vi arrangerer havture fra Middelfart, Årøsund og Spodsbjerg, hovedsageligt efter fladfisk. Vi arrangerer torsketure fra Åbenrå og til det Gule rev.

Vi arrangerer fiskekonkurrencer ved fiskesøer.

Hvert år holder vi vinterfest for medlemmer og medhjælpere ved vore stande på Vorbasse Marked. Hvert år i sensommeren afholder vi et familiearrangement.

 


Rapport fra turen til Langeland den 21. april 2018

 

Super tur på Langeland startede med rundstykker i dejligt solskin og sejlede ud efter torsk,men der var alt for meget strøm over 2 knob så umulig at nå bunden .blev enige om at gå tættere på land og fiske efter flade uden den store succes der blev dog fanget 12 flotte flade.
Sejlede så tilbage efter torsk og strømmen havde lagt sig var nu kun 0.8 knob så perfekt så nu gav det torsk hele 65 stk .
Den største blev fanget af Christian 3.8 kg og der var mange over 3 kg så super god tur

 

Åen netop nu

 

Den blev sat ud under fiskeriet, men blev ikke fanget

Og den blev heller ikke fanget.

Der er så præmiefisk at gå efter endnu

 

Rapport fra Det Gule Rev.

På trods af, at vi igen i år har sat prisen ned på denne tur, lykkedes det kun at få 5 deltagere til turen, men det var 5 forventningsfulde fiskere der den 1.6.2018 drog mod Thyborøn, for at indtage det gode skib ”Muddi” og tilbringe 20 timer med hende på havet.

Under smaltalken med skipper under indkvarteringen, prøvede han at neddrosle vore forventning for fangst, pga det ekstremt gode vejr. Desværre fik han ret.

 

Kl. 600 tørnede vi ud til n utrolig smuk morgen, med høj solskin og fuldstændig havblik. Vi gik straks i gang med fiskeriet, uden det store hæld, og de få fisk der blevet fanget var stort set alle krogede – og de tæller jo ikke for sportsfiskere. Vi flyttede hele tiden fiskepladser uden det store hæld, og de gange det lykkedes, kunne skipper ikke finde fiskene i efterfølgende drev.

 

På trods af de dårlige odds lykkedes det dog os 5 at vriste over 100 fisk ud af havet, og alle undtaget referenten havde omkring 15 kilo ren filet med hjem – referenten måtte nøjes med 6,5 kilo og en enkelt makrel. Det var vel ikke så ringe endda. Tage fangede den største (7 kg), og vist nok også det mester - tillykke til ham.

 

Det var 5 trætte men tilfredse medlemmer der nød en helt fantastiks solnedgang over Vesterhavet ved indsejlingen til Thyborøn Havn.

 

Alle var opsat på en ny tur, men det nytter jo ikke noget når ikke flere vel med, for så bliver det økonomisk uforsvarligt for foreningen, at arrangere det. 


Rapport fra jubilæumsarrangementet.

14 medlemmer mødte op til arrangementet. 9 gik i gang med at fiske - desværre var det lidt sløjt med fangsten, idet kun Niels Thisgaard fangede en pæn ørred på godt 500 gram.

Men alle hyggede sig med en pølse og en øl.

Ren råhygge

Niels´s fangst