Velkommen til Vorbasse Sportsfiskerforening.

Vi har lejet et dejligt å-stykke ved Ansager å (Donslund), hvortil vi sælger årskort og dagskort. Vi arrangerer havture fra Middelfart, Årøsund og Spodsbjerg, hovedsageligt efter fladfisk. Vi arrangerer torsketure fra Åbenrå og til det Gule rev.

Vi arrangerer fiskekonkurrencer ved fiskesøer.

Hvert år holder vi vinterfest for medlemmer og medhjælpere ved vore stande på Vorbasse Marked. Hvert år i sensommeren afholder vi et familiearrangement.

 


Rapport fra turen til Langeland den 21. april 2018

 

Super tur på Langeland startede med rundstykker i dejligt solskin og sejlede ud efter torsk,men der var alt for meget strøm over 2 knob så umulig at nå bunden .blev enige om at gå tættere på land og fiske efter flade uden den store succes der blev dog fanget 12 flotte flade.
Sejlede så tilbage efter torsk og strømmen havde lagt sig var nu kun 0.8 knob så perfekt så nu gav det torsk hele 65 stk .
Den største blev fanget af Christian 3.8 kg og der var mange over 3 kg så super god tur

 

Åen netop nu

 

Den blev sat ud under fiskeriet, men blev ikke fanget

Og den blev heller ikke fanget.

Der er så præmiefisk at gå efter endnu

Rapport fra konkurrencen med jægerne den 14. april 2018.

Så er konkurrencen afsluttet 🎣 tak til de fremmødte vi var 20 tilmeldt og der blev fanget 19 fine fisk top 3 blev :
1. plads 500,- Ernst Rosenlund 3.030g
2. Plads 300,- Jackie Gasbjerg 2.570g.
3. Plads 200,- Kim Rosenlund 2.200g.
Tillykke til dem

 

60 års fødselsdagsfest

 

Glæd jer allerede til den 12. maj 2018.

Vi fejrer dagen med stor konkurrence ved åen og giver en pølse med øl/vand

KONKURRRNCEN ER FRA KL 8.00-12.00 OG STARTER MED RUNDSTYKKER. KAFFEN MÅ I SELV TAGE MED

kONKURRENCEN ER GRATIS FOR MEDLEMMER MED ÅRSKORT. ØVRIGE BETALER KR. 100,- SOM REFUNDERES HVIS MAN TEGNER MEDLEMSKAB OG ÅKORT PÅ DAGEN

 

Det kunne være en anledning til, at læse Sven Thygesens lille skrift om foreningens barndom under fanebladet INFO