Åen -opretning og åbning

Efter at landmændene ikke længere har kreaturer gående ned til åen. Gror det hel til, og det kræver store ressourcer, at holde adgangsforholdne acceptabel for fiskerner.

Vi har i år, gjort en indsats for at gøre det bedre. Der er reduceret i trærer. Der er lagt 17 paller ud, hvor brinken er blød osv.

Vi håber at det gør forholdene acceptable for fiskerne og dermed god fangst.

Å-åbning den 16. april 2016.

Der mødte 6 fiskere op til å-åbningen. Trods ihærdig indsats blev der kun fanget fisk under målet.

Der var blandt fiskerene stor tilfredshed med, at adgangen til åen var blevet forbedret - så¨vi kan håbe det medføre salg af flere å-kort.

Åbningen gav anledning til, at aflevere pokalen for største ørred i 2015 til Leif Olsen. Hans ørred var på 1350 gr.