23109360
Generalforsamling 2016

Der blev den 21. januar 2016 afholdt generalforsamling i Jægerhytten. 25 medlemmer var mødt, og der var en god og konstruktiv stemning.

Formanden aflagde følgende beretning, der blev godkent af generalforsamlingen med aplaus

Formandens beretning:

I 2015 har vi som sædvanlig haft fiskekonkurrencer ved Refsgårds Fiskesøer. I alt 4 konkurrencer.

Der er ikke blevet fanget så mange fisk, men fremmødet har været rimeligt, så i 2016 håber vi så at der er et større fremmøde derude. Der er kommet nye ejere derude, 2 brødre der hedder Lars og Tommy. De har lovet os at der nok skal blive fanget mange fisk derude.

Vi har prøvet med noget nyt. I maj måned havde vi en lørdag formiddag ”gratis fiskeri” og det var en succes, idet der var 41 deltagere. Gratis fiskeri gentager vi i år.

Vi har haft tradition for at tage på familietur med stor bus og det hele. I de senere år har der været for få der har villet deltage. Så i 2015 droppede vi familieturen og kombinerede lidt fiskeri med helstegt pattegris.

Det samlede 20 til fiskeriet og et par og fyrre til spisning. Det var dejligt. Grisefesten gentager vi i år.

På vore havture fanger vi for det meste mange fisk. I 2015 lykkedes det også. Men det var svært at få turene udsolgt, og vi syntes at vi måtte arbejde mere end vi plejer for at få turene gennemført. Vi håber på større interesse i år.

Vort å-stykke ved Donslund har vi endnu her i 2016, og vi satser på at forlænge aftalen med lodsejerne. Vi vil prøve at forbedre økonomien ved at få en øget interesse for at bruge åen. Der er altså en skøn natur derude.

Som sædvanlig var vi på Vorbasse Marked, og som sædvanlig tjente en masse penge på markedet. Det vil Thomas fortælle om.

Men vi havde for få hjælpere denne gang. Når der er for få hjælpere betyder det at der er et større pres på dem der er der. Og der kan sommetider være kunder der bliver utålmodige når de venter på at blive betjent. Så vi ønsker at få flere hjælpere til markedet i år. Så hvis der er nogen vi ikke har fået bedt om at hjælpe os, så sig det lige til os i bestyrelsen. Hvis i kender nogen der bare går og driver den af kan vi måske få dem ud af busken og til hjælpe os.

Under alle omstændigheder en stor tak til dem hjælper os. Og også til Jonna Schmidt for lån af parkeringspladsen, og til grundejerforeningen for at vi kan være med på markedspladsen. Og endelig også til de øvrige i bestyrelsen for samarbejdet i 2015.

Susanne Jensen blev valgt som kasserer.

Ove Pedersen blev genvalgt tilbestyrelsen

Knud Damgaard og Casper Jørgensen blev valgt som supleanter,

Ingemann Michelsen og Thomas Knudsen blev valgt som revisorer.