Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017, formandens beretning.

 

2016 var ikke det bedste år, hvis vi ser på antallet af fangede fisk.

Lad mig starte min beretning med at fortælle lidt om Ansager Å, nærmere det å-stykke vi har lejet lige vest for Donslund.

Vi har fornyet kontrakterne med lodsejerne i yderligere 3 år, til udgangen af 2019. Men vi har haft problemer med at finde bækørreder til udsætning. Det lykkedes os dog i efteråret at få fat i ca. 50 kg, og også at få størstedelen af å-stykket gjort tilgængelig, ved at slå græs og fjernet noget buskads således, at man kan finde vej langs kanten af åen.

Da vi nu har fundet en leverandør har vi har planlagt at udsætte fisk 3 gange i år. I februar, maj og oktober. I februar fordi vi i år starter i åen allerede den 4. marts, og udover at udsætte fisk i februar, vil vi også tage en tur langs åen, og sikre os at bevoksningen langs åen ikke er generende. Til den tur langs åen, vil vi gerne invitere nogle af medlemmerne til at deltage, så vi sikrer os at nå hele å-stykket.

Havture. Det var et skidt år. Dels blev vores tur til Langeland aflyst på grund af dårligt vejr. Dels var et par af vore ture på Lillebælt også ramt af dårligt vejr. Meget blæst og strøm, var heller ikke befordrende.

Det gule hav havde også besøg af nogle få af os, og der blev fanget en torsk på 11.360 kg. Af hvem? Såmænd af Vagn Thøstesen.

Vi har også adskillelige gange været til Konkurrence Ved søerne ved Egtved. Men også her så det ud som om fiskene var og gået i sultestrejke, og vi tabte til og med konkurrencen mod jægerne! 2017 kan kun blive bedre. Og da søerne er blevet solgt, har vore betingelser også ændret sig noget. Vi har lavet aftaler om at flytte til andre søer: Filskov Fiskesøer, Lystfiskerparadiset, og Sølvdal Fiskesøer.

Vi har gennemført nogle gratis fisketure for at få nogle flere og gerne nye til at deltage på vores fiskeri ved   Put and Take søer. Det fortsætter vi med. Når vi inviterer til fiskeri er der tilmelding nødvendig, da vi i sagen natur ikke har plads til alle.

Som sædvanlig yder foreningen et tilskud til alle fisketure, for at gøre det billigere for deltagerne. Det har vi råd til fordi vi tjener en god skilling på Vorbasse Marked, ca. 80.000 i 2016. Så derfor tak til især Jonna Schmidt for at stille nogle marker til rådighed for os til parkering. Og til Vorbasse Grundejerforening for samarbejdet vedrørende vores telt på gade H.

Og vore hjælpere på markedet, hvoraf nogle sidder her i aften. Tusind tak til jer alle. Vi har i de senere år været for få til arbejdet på markedet. Så derfor hvis I kender nogle der går rundt og keder sig, så få dem til at kontakte en i bestyrelsen.

Valg:

Efter meget pres modtog formanden Erik Lorentsen genvalg.

Knud Damgård blev valgt til bestyrelsen, Ligesom Ove Pedersen blev genvalgt.

Thomas Knudsen  blev valgt som suppleant.