Generalforsamling 2018/

Hermed den beretning formanden aflagde på generalforsamlingen den 25. januar 2018

Formandens beretning januar 2018

 

2017 har været den sædvanlige blanding af dårligt vejr, og aflyste/afbrudte ture, og også en del gode fangster. Det har været positivt, at der har været god tilslutning til vore havture, og kun få ledige pladser.

Igen i år er der lavet et godt program, med en god kombination af havture, put & take fiskeri, og naturligvis Ansager å.

Vi vil igen i år, gøre deltagelse i vort fiskeri lidt billigere end sidste år. Det har vi råd til på baggrund af vores indtjening på Vorbasse Marked, skabt takket være en stor indsats af vore hjælpere på markedet. Vi var dog alligevel for få, og måtte købe hjælpere udenfor vores medlemskreds og Vorbasse by.

Jeg vil appellere til de af vore medlemmer, der ikke hjælper os endnu, til finde ud af, om de kan afse tid til en 4 timers vagt på Vorbasse Marked i uge 29, og give bestyrelsen besked herom.

Ansager å har tidligere været populær hos vore medlemmer, men interessen for at gå en tur langs åen, er minimal efterhånden.

Det er ærgeligt. Vi tegner normalt en kontrakt over en årrække med lodsejerne ved åen, og i denne periode har vi 2018 og 2019 tilbage.

Vi forsøget at trække en del flere til åen fra og med 3. marts, hvor vi starter, med forskellige tiltag. Annoncering, skiltning i byerne omkring os, og mulig omtale i en ugeavis. Vi får se hvordan det går. Vi er sikre på at der bliver godt vejr den 3. marts.

Vi har i 2017 brugt ca. 25.000 af foreningens penge på at gøre det nemmere og billigere at fiske ved Ansager å, og deltage i havture og konkurrencer i put & take, samt et par ture med gratis fiskeri i put & take. Beløbet var højere, men jeg har fratrukket kontingentindtægter og betaling for fiskekort ved Ansager å.

Vi har også i de 2015 og 2016, hvert år betalt kr. 2.000 til Plejehjemmets venner i Vorbasse, og i år i bestyrelsen aftalt at bruge kr. 3.000 til samme formål. Beløbet er så først blevet betalt i januar i år, og derfor er beløbet først bogført i 2018, og ikke noteret i det regnskab i får efterfølgende.

Man kan være enige i denne donation eller ej. Men baggrunden for donationen til Plejehjemmets venner, og arrangementer for medlemmer og lokale borgere i Vorbasse, med gratis fiskeri, grisefest o.s.v. er at imødekomme kravet for myndighederne om at ”overskuddet fra arrangementet (Vorbasse marked) skal fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttigt formål”.

Det vil et stykke af vejen være et fortolkningsspøgsmål, om vi hvor vidt, og hvor tæt på at vi er på at opfylde myndighederne krav.

Men jeg er syntes at Generalforsamlingen skal diskutere ovennævnte, acceptere, eller komme med forslag til yderligere tiltag til opfyldelse af myndighedernes krav. Hvis vi ikke opfylder kravene, risikere vi at skulle betale moms af vore aktiviteter på Vorbasse Marked.

Vi er i det hele taget modtagelig for nye indslag.

 


Mikael Jacobsen blev valggt som ny kassere

Ove Pedersen  blev genvalgt til bestyrelsen

Niels Thisgaard blev valgt som suppleant.

Thomas Knudsen blev genvalgt som revisor