Genralforsamling

Der blev afholdt genralforsamling den 29, januar 2015 på Vorbasse Kro. Desværre var der kun mødt 26 medlemmer.

Formanden aflagde følgende beretning:

"Formandenden beretning 2014

Et lidt blandet år, hvis vi taler fiskeri. Det startede lidt svagt med torsketur i marts og april. Det blev til for få og for små torsk. Og ved åbning af åen var der kun 8 fiskere mødt frem.

Men så vendte det. Årøsund i maj – 244 fisk. Juni Storebælt 186 fisk. Lillebælt en dag med megen strøm 40 fisk. Langland i august 132 fisk. Langeland i oktober 305 fisk. Og endelig Lillebælt i november 205 fisk.

I det hele taget en god sæson når vi taler om Lillebælt, Storebælt og Langelandsbæltet. Men noget dårligere deltagelse og fangst når vi taler om Vesterhavet, Ansager å og put & take søer.

Vi får også i 2015 en tur til det gule rev, og kan ønske os en noget bedre tilslutning end i 2014. Der er lagt et godt program for 2015. Blandt andet med en ny tur ved Åbenrå allerede dem 28 marts, hvor vi vil undersøge muligheden for lidt torsk.

Det bliver også lidt spændende med Lillebælt. Nu da vi har fået at vide at trawlfiskeriet bliver forbudt i Lillebælt, for at fremme mulighederne for turisme. Alt andet lige skulle det betyde flere fisk til vore deltagere.

Totalt set har vi i 2014 fanget knap 1200 fisk. 50% mere end i 2013.

Familieturen havde også i 2014 en alt for dårlig tilslutning. Så nu prøver vi noget nyt i august i år. En tur til Refsgårds Fiskesøer hvor vi kombinerer fiskeri med efterfølgende spisning.

Men allerede i maj vil vi tilbyde gratis fiskeri for vore medlemmer, samt den lokale befolkning i området med postnummer 6623, ved Refsgårds Fiskesøer. Vi har villet husstandsomdele vort blad i lokalområdet, de der står for husstandsomdelinger syntes at vore oplag er alt for små.

Som sædvanlig var vi med på markedet, og med en god indtjening. Det fortæller vores kasserer lidt om senere. Her vil jeg blot sige tak til vore hjælpere for deres indsats. De gør det lidt nemmere for os andre at køre foreningen når økonomien er god.

Vore hjælpere er som sædvanlig inviteret til vor næste aktivitet, nemlig vinterfesten med jægerne den 7. februar. I det hele taget kan vi ønske os at nogle flere vil melde sig for at hjælpe ved markedet.

Desværre er Åge Schmidt gået bort i julen 2014. Åge Schmidt var æresmedlem af foreningen, og har været en uvurdelig hjælp i foreningens levetid, og har i det hele taget haft en stor betydning for Vorbasse og ikke mindst Vorbasse Marked. Æret være hans minde.

Også en tak til Jonna Smidt, Grundejerforeningen og vore sponsorer."

Den nye bestyrelse framgår af fanebladet INFO/bestyrelsen